Down the River

Naar aanleiding van de afbraak van Parking 58 werden er archeologische opgravingen gedaan, wat leidt tot heel interessante vondsten.  Dit alles maakt het voorwerp uit van een tentoonstelling “Down the river” in de Sint-Goorikshallen.

 Onder leiding van Machteld De Schrijver (Culturama vzw) hebben we een geleid bezoek gebracht aan deze tentoonstelling en werd er ook aandacht besteed aan de Sint-Goorikshallen zelf.

Deze tentoonstelling toont de archeologische opgravingen die Urban van februari tot juli 2019 organiseerde op de site van de vroegere Parking 58.

Het onderzoek heeft een deel van de vroegste geschiedenis (7de-10de eeuw) van Brussel aan het licht gebracht rondom de Zenne, onlosmakelijk verbonden met de oorsprong van de stad. Vanaf de 12de eeuw worden haar oevers geleidelijk aangelegd, terwijl in de 14de eeuw een kade wordt opgetrokken langs de uitgegraven en gekanaliseerde rivier. De Zenne is een belangrijke vector van de sociale en economische geschiedenis van de stad.

In de rivierbedding en op de voormalige oostelijke oever zijn talrijke voorwerpen van verschillende ambachten en materialen gevonden die ons een inzicht geven in het dagelijkse leven van de Brusselaars.

Meer informatie

Terug

De Swaene

Genootschap voor heemkunde in Anderlecht

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, een opmerking of wil u lid worden van onze vereniging? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op.