Jaartallen

Geen jaartallen om weer te geven.

Kernwoorden

Geen kernwoorden om weer te geven.

Zoekwoorden

Word lid van De Swaene

Lid worden van "De Swaene", Genootschap voor Heemkunde Anderlecht, kan door jaarlijks lidgeld te betalen.

  • 10 € gewoon lid
  • 15 € (max. 2 personen)
  • 25 € erelid

Deze bedragen kunnen overhandigd worden aan onze penningmeester, Mevrouw Nadine Asseau, of gestort worden op onze bankrekening

IBAN : BE37 7330 6130 3828
BIC : KRED BE BB

Uw lidgeld geeft u vaak gratis toegang tot onze maandelijkse activiteiten, geeft u recht op deelname aan de gratis koffietafel die telkens in januari gehouden wordt n.a.v. onze algemene ledenvergadering, geeft u recht op publicaties die we in de toekomst op een regelmatige wijze proberen uit te geven, geeft u recht om informatie te krijgen van andere heemkundige kringen waarop wij aangesloten zijn, geeft u recht om beroep te doen op onze diensten indien u op zoek bent naar één of ander gegeven en wij u daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Wij hopen u onder onze leden te mogen rekenen en durven ook een oproep doen opdat u onze vereniging mee zou helpen bekend maken in uw eigen familie- en vriendenkring. Er is een leuke verrassing voor wie ons aldus de meeste nieuwe leden aanbrengt.

Terug

De Swaene

Genootschap voor heemkunde in Anderlecht

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, een opmerking of wil u lid worden van onze vereniging? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op.